Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Τα όνειρα πώς εξηγούνται - Πόθεν προέρχονται τα όνειρα - Κεφάλαιον Γ: Όνειρα εκ του Σατανά

Έχουμε όμως και όνειρα που προέρχονται από τον σατανά. Αυτό δεν είναι δύσκολο στον σατανά, διότι και αυτός είναι πνεύμα. Και σαν πνεύμα, εύκολα επικοινωνεί με το πνεύμα μας. Εάν ο σατανάς μπορεί και βάζει την ημέρα στο μυαλό του ανθρώπου κακές σκέψεις, πονηρές και βέβηλες, πολύ περισσότερο μπορεί να κάμη το ίδιο και τη νύκτα στον ύπνο μας.

"Ου θαυμαστόν", λέγει ο απόστολος Παύλος, "αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός" (Κορ. ια,14). Δεν πρέπει, επομένως, να μας εκπλήσση αυτό, αφού ο σατανάς, προκειμένου να εξαπατήση τον άνθρωπο, παίρνει και μορφή αγγέλου ακόμη!

Ούτε πάλι να εξαπατώμαστε διότι μερικά όνειρα βγαίνουν καμιά φορά αληθινά. Αυτό εξηγείται, επειδή, όπως λέγουν οι Πατέρες, ο σατανάς είναι ο ταχύτερος ταχυδρόμος. Γνωρίζει, σαν πνεύμα που είναι, ότι ο συγγενής σου π.χ. στην Αμερική κοιμήθηκε στο μνήμα. Σπεύδει και σου το λέγει στο όνειρό σου. Ή, όπως λέγει ο Μέγας Αντώνιος, βλέπει ότι βρέχει επάνω στην Αβησσανία, στις πηγές του Νείλου. Τρέχει κάτω στην Αλεξάνδρεια και σου βάζει στο όνειρο, ότι πλημμύρισε ο Νείλος. Και πράγματι μετά δύο ή τρεις ημέρες έρχεται η κατεβασιά. "Οι δαίμονες" , λέγει ο Ευεργετίνος, "όσα δούνε, σαν κλέφτες, προτρέχουν και αναγγέλλουν". Γι' αυτό ουδέποτε να δίνουμε προσοχή στα όνειρα.

Ο ευσεβέστατος και λόγιος Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος, είδε στον ύπνο του, ότι ήλθε στο δωμάτιο του στην Αθήνα ένας γνωστός του από το Αιτωλικό και του έφερε μια αρμάθα, ωραία ψάρια και το κονιάκ. Πράγματι. Την επομένη, όπως το είδε κι' έγινε. Ήλθε ο επισκέπτης με τα ψάρια και το κονιάκ. Αλλά μόλις τα πρόσφερε , ο άγιος εκείνος Κληρικός τα πήρε και τα πέταξε στο απέναντι οικόπεδο, από το παράθυρό του.
- Γιατί Πάτερ, τα πετάξατε; του λέγει έκπληκτος και σαστισμένος ο χωρικός. Εγώ σας τα έφερα από αγάπη.
- Εσύ παιδί μου, του είπε, καλά έκαμες και μου τα έφερες, σ' ευχαριστώ. Δεν ήθελα να τρέξη εκείνος ο άλλος, ο σατανάς, και να μου το πη στον ύπνο μου χθες το βράδυ!! Έτσι κάνουν όσοι δεν θέλουν να πέσουν στις παγίδες του σατανά.

Τα εκ του σατανά όνειρα είναι αναρίθμητα. Σκοπός του είναι πως να εξαπατήση και να βλάψη τον άνθρωπο. Γι΄ αυτό δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα όνειρα, διότι τότε, και μόνο τότε, θα είμαστε ασφαλείς. Ουδέποτε δεν πρέπει να δίνουμε σημασία για τους εξής λόγους:
 1. Το απαγορεύη η Αγία Γραφή
  Στην Αγία Γραφή μιλάει ο Θεός. Λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη μας λέει να προσέχουμε, για να μην απατούμαστε από τα όνειρα στα οποία ανακατεύεται ο σατανάς: "Κενές ελπίδες και ψευδείς ασύνετων ανδρών και όνειρα αναπτερώνουν τους ανόητους" (Σοφία Σειράχ λδ, 1-7). Στον ανόητο λέγει άνδρα, οι κούφιες, οι άδειες, οι ψεύτικες ελπίδες, όπως και τα όνειρα, αναπτερώνουν και δίνουν ψεύτικα φτερά και εντυπωσιάζουν τους άφρονες και ανόητους.
  Και πάλιν συνεχίζει η Σοφία Σειράχ: "Όπως ματαιοπονεί αυτός που θέλει να πιάση τις σκιές ή τρέχει να κυνηγήση τον άνεμο, έτσι ματαιοπονεί και εκείνος που προσέχει στα όνειρα"
  Γι' αυτό λέγει, στη συνέχεια, επιγραμματικά: "Οι μαντείες και οι οιωνισμοί, τα μαντολογήματα και τα όνειρα είναι ψεύτικα. Και υποφέρη η καρδιά του ανθρώπου από αυτά, όπως η γυναίκα από τους πόνους της γέννας".
  "Πρόσεξε", λέγει, "να μη δώσης την καρδία σου και την προσοχή σου στα όνειρα. Διότι, τα όνειρα επλάνησαν πολλούς και έπεσαν έξω, όσοι ήλπιζαν σ' αυτά."
 2. Το απαγορεύη η Εκκλησία
  Ο σατανάς έχει πλανίσει με τα όνειρα πολλούς ακόμη και Αγίους. Είναι τεχνίτης στο σημείο αυτό. Ξέρει καλά τη δουλειά του και τα παρουσιάζει σαν θεϊκά. Γι' αυτό οι ασκητές, οι Πατέρες της ερήμου, μπροστά στην αδυναμία να διακρίνουν την πηγή των ονείρων, εάν είναι φυσική, θεία ή δαιμονική μας συνιστούν να τα αντιπαρεχόμαστε χωρίς να δίνουμε προσοχή και να τα απορρίπτουμε τελείως.
  Ο Άγιος Νικόδημος στο "εξομολογητήριό" του συνιστά στον πνευματικό να ρωτάει τον εξομολογούμενο, μαζί με τα άλλα αμαρτήματα, και εάν προσέχη στα όνειρα.
  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος στον Ευεργετινό γράφει: "Είναι, μεγάλη αρετή, να μην πιστεύη κανείς στα όνειρα. Διότι τα όνειρα δεν είναι τίποτα άλλο, ως επί το πλείστον, είδωλα και εικόνες διαφόρων σκέψεων, που στριφογυρίζουν στο μυαλό μας ή προέρχονται από τον διάβολο που μας εμπέζει και μας εξαπατά".
  Ο Μέγας Βασίλειος αποδίδοντας τη σημασία των ονείρων, αποκαλεί ειδωλολάτρες και λέγει ειρωνικά: "Μόλις σε πειράξη κανένα όνειρο τρέχεις στον ονειροσκόπο".
  Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης, Πατριάρχης Αντιοχείας λέγει: "Είναι γραμμένο από τον Σολομώντα, ότι τα όνειρα δίνουν ενθουσιασμούς και ψεύτικα φτερά στους ανόητους. Και γι' αυτό έχουμε παραγγελία να μη τα πιστεύουμε, αλλά να τα περιφρονούμε".
  Και όμως νομίζουν πολλοί, ότι είναι μεγάλη ευσέβεια και αρετή να βλέπουν όνειρα. Μερικοί, μάλιστα, επαίρονται και διηγούνται με υπερηφάνεια τα όνειρα που βλέπουν. Λέγουν επιγραμματικά, όταν τους συμβεί κάτι: "Το ήξερα εγώ, ότι θα γινόταν αυτό. Το είχα δει στο όνειρο μου!".
  Ακόμη και από τον Θεό, εάν προέρχεται το όνειρο, εμείς για να είμαστε ασφαλής, μήπως και μας πλανεί ο Σατανάς, να μην το δεχόμαστε.
  Ο Άγιος Γρηγόριος που αναφέραμε προηγουμένως λέγει τα εξής: "Εάν, εμφανισθή ο Ίδιος ο Κύριος και από το φόβον, μήπως είναι ο σατανάς - αφού μετασχηματίζεται σε Άγγελον φωτός - να του πούμε: "Ύπαγε οπίσω μου σατανά", ο Κύριος τότε δεν θα οργισθή αλλά τουναντίον θα ευχαριστηθή, διότι ξέρει ότι αυτό το κάνουμε, για να προφυλαχθούμε από τις πλεκτάνες του διαβόλου".
  Φέρνει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος και ένα παράδειγμα: "Ένα αφεντικό, λέγει, αναχωρεί και αφήνει στο σπίτι του τον δούλο του, τον υπηρέτη, να του φυλάξη τους θησαυρούς του. Έπειτα όμως από καιρό επιστρέφει κατά τη νύκτα και κτυπά την πόρτα του σπιτιού του. Ο υπηρέτης ακούει μεν τη φωνή και το κτύπημα του κυρίου του, αλλά επειδή φοβάται, μη τυχόν αυτός που κτυπά την πόρτα είναι κανένας κλέφτης και απατεώνας και μιμείται την φωνή του κυρίου του, δεν του ανοίγει την πόρτα. Το πρωί όμως, που θα δη τη μορφή του κυρίου του, ανοίγει την πόρτα... Ε! Λοιπόν, θα οργησθή ο Κύριος για τη νυκτερινή διαγωγή του υπηρέτη, όταν μάθη τα ελατήριά του; Ασφαλώς όχι. Τουναντίον θα τον επαινέση. Έτσι", λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, "και ο Κύριος θα αμείψη τους Χριστιανούς, οι οποίοι από φόβο, μη τυχόν στα όνειρα ανακατεύεται ο σατανάς , δεν τα πιστεύουν."
 3. Τα εκ Θεού είναι ελάχιστα
  Άλλωστε τα εκ Θεού όνειρα, είναι όχι ελάχιστα, αλλά ελαχιστότατα. Σε διάστημα τεσσάρων χιλιάδων χρόνων τα όνειρα, που μας αναφέρει η Αγία Γραφή, μετρούνται μόλις στα δάκτυλα των δύο χεριών. Επίσης και τα όνειρα που βρίσκονται στη ζωή των Αγίων, είναι περιορισμένα. Τι είναι όμως αυτά τα ελαχιστότατα μπροστά στα δισεκατομμύρια  όνειρα, που βλέπουν οι άνθρωποι κάθε νύχτα, πολλοί από αυτούς ακόμη και την ημέρα; Ο πλανήτης μας έχει σχεδόν τέσσερα δισεκατομμύρια κατοίκους. Όλοι σχεδόν, βλέπουν κάθε νύκτα όνειρα και ο καθένας τους μάλιστα και δύο, τρία ή και περισσότερα. Επομένως δισεκατομμύρια είναι μόνο τα όνειρα σε μια νύκτα που βλέπουν οι άνθρωποι. Ε! Λοιπόν, σ' αυτά τα δισεκατομμύρια των ονείρων, τα δικά σου θα είναι από το Θεό;
 4. Τα εκ Θεού έρχονται σε Άγιους και για σοβαρότατα ζητήματα
  Εξ άλλου τα εκ Θεού όνειρα είναι ελάχιστα, και φαίνονται συνήθως μόνο σε Αγίους και ενάρετους ανθρώπους. Μήπως έχεις και εσύ, αναγνώστη, την ιδέα, ότι είσαι Άγιος; Μα θα πης "είδα όνειρα και βγήκαν σωστά". Αλλά με την επαλήθευση μερικών ονείρων, αυτό προσπαθεί να επιτύχη ο διάβολος. Να σου σφηνώση την ιδέα, ότι είσαι Άγιος, ώστε να σε κάμη μισητόν στο Θεό, διότι ο Θεός "υπερήφανους αντιτάσσεται, ταπεινούς δίνει χάριν". Δεν υπάρχη χειρότερο πράγμα από την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την σκληροκεφαλιά, που αποκτούν όσοι βλέπουν παρόμοια όνειρα. Εκτός του ότι τα εκ Θεού όνειρα παρουσιάζονται συνήθως σε Αγίους, είναι πάντοτε ψυχωφελή και για σοβαρότατα ζητήματα. Είδε, βεβαίως, και ο ασεβής Ναβουχοδονόσορ Θεϊκό όνειρο, αλλά εκεί, λόγω της θέσεώς του σαν βασιλιάς, το όνειρό του είχε παγκόσμιο ενδιαφέρον.
  Σκεφθήτε, λοιπόν, πόσο απατά τους διάφορους αφελείς ο διάβολος, που νομίζουν, ότι τα όνειρα τους είναι εκ του Θεού!
  Όσα είναι εκ Θεού, όπως είπαμε, είναι ελάχιστα και παρουσιάζονται σε άγιες ψυχές. Αλλά και εκείνες δεν τα παραδέχονται αμέσως, όπως συνέβη στην περίπτωση της γερόντισσας Μοναχής Πελαγίας κατά την ανεύρεση της Εικόνας της Παναγίας της Τήνου.
  Φέρνουμε σαν δεύτερο παράδειγμα την Εικόνα της Ελεήστριας, που βρέθηκε κατόπιν ονείρου στην Κορώνη της Μεσσηνίας. Αλλά να τι έγραφε σχετικώς για το ιστορικό της ευρέσεώς της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος: "Η εύρεσις της Ιεράς Εικόνος εγένετο την 22α Ιανουαρίου 1897, κατόπιν οραμάτων ευσεβούς γραίας, καλουμένης Μαρίας Σταθάκη, της πρώτης σ' αυτήν οπτασίας γίνηκε κατά μήνα Ιανουάριο του 1882". Επομένως επί 15 χρόνια από το 1882 μέχρι το 1897, έβλεπε την Παναγία στο όνειρό της η γερόντισσα και είχε αμφιβολίες.
  Συνεχίζει η Ιερά Σύνοδος στο έγγραφό της: "Φανερώθηκε σε μια κορασίδα, αυτή που την οδήγησε στον τόπο (η Θεοτόκος), υπέδειξε σαφώς τον τόπο, όπου η Εικόνα ήταν καταχωμένη, και έγινε άφαντη. Αυτή (το κορίτσι), μετά από λίγο συνήλθε από τον λήθαργο, και ξύπνησε , έδειξεν ακριβώς την κρύπτη με τον θησαυρό. Ανοίξαν αυτοί που ζητούσαν την Εικόνα και ήλθε στο φως η Θεία Εικόνα της Θεομήτορος".
  Συγκρίνατε τώρα την Θαυματουργική αυτή εύρεση της Εικόνας με το τόσα όνειρα, τα καθημερινά! Δεκαπέντε χρόνια επέμεναν τα οράματα της Ελεήστριας της Κορώνης, και η γραία που τα έβλεπε, δεν προέβαινε σε καμιά ενέργεια!! Πόσον προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, για να μην γίνουμε παίγνια του διαβόλου ... Εδώ πρέπει να είμαστε Θωμάδες ...
 5. Με τα όνειρα ο σατανάς βασανίζει τους ανθρώπους
  Πράγματι! Πόσο τους βασανίζει καθημερινά! Ξυπνούν οι δυστυχείς το πρωί, όσοι προσέχουν στα όνειρα, χωρίς όρεξη για εργασία και βυθισμένοι σε σκέψεις. Είναι σχεδόν σαν παράλυτοι. Τρέχουν κατόπιν στους ονειροκρίτες, δεν συμφωνούν ποτέ αναμεταξύ τους! Έλεγε κάποιος συγγραφέας στους φίλους του στο καφενείο: "Τώρα θα πάω να γράψω ό,τι ψευτιές κατεβάσει το κεφάλι, για τους χαζούς". Και όμως πολλοί έχουν τον ονειροκρίτη σαν Ευαγγέλιο. Πόσοι περνούν πικραμένη τη ζωή τους επειδή βλέπουν δυσάρεστα όνειρα!
  Ένας αξιωματικός στο Τεπελένι κατά τον πόλεμο του 1940 ξυπνούσε κάθε πρωί μελαγχολικός και καταστεναχωρημένος.
  - Γιατί είσαι στεναχωρημένος, κύριε ταγματάρχα; τον ρωτούσαν.
  -Αχ! απαντούσε, είδα απόψε στο όνειρό μου, πως μου έφυγε η βέρα από το χέρι. Πάει η γυναίκα μου...
  Κι έτσι περνούσε τις μέρες του στεναχωρημένος ώσπου να λάβη γράμμα από το σπίτι του. Αλλά, εν τω μεταξύ, έβλεπε και άλλα όνειρα, που προσπαθούσε να εξηγήση.
  - Είδα βροχή απόψε, έλεγε, είναι κακό όνειρο. Είδα σταφύλια, κάτι θα μου συμβή. Είδα ζάχαρη, πίκρες θα έχω. Είδα που έτρωγα πικραμύγδαλα, θα πικραθώ από στενοχώριες. Κι έτσι ο δυστυχής ζούσε θλιμμένος και πικραμένος.
 6. Ο σατανάς με τα όνειρα ενσπείρει διχόνοιες
  Η χαρά του σατανά είναι να μας δημιουργή μαλώματα και έχθρες. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τα όνειρα... Είναι πρώτης τάξεως μέσο. Βλέπει κανείς στο όνειρό του, για παράδειγμα, ότι έχασε ένα αντικείμενο και ότι το πήρε κάποιος. Αρχίζει τότε να τον υποπτεύεται και να είναι βαρύς απέναντί του, ενώ ο άλλος να είναι αθώος.
  Επίσης, όταν χαλάση το συνοικέσιο της κόρης του και δη στον ύπνο του δυό γνωστούς να κρυφομιλούν, το παίρνει στα σοβαρά. Γι' αυτό όταν ξυπνήση, τα βάζει εναντίον τους ότι αυτοί τα χάλασαν όλα. Κι έτσι αρχίζει μίσος άσπονδο μεταξύ ατόμων και οικογενειών.
  Πόσοι δεν μισούνται και εχθρεύονται και μένουν ακοινώνητοι και χάνουν την ψυχή τους εξ αιτίας των ονείρων!
 7. Εκθέτει και ρεζιλεύει τον άνθρωπον
  Τα πονηρά πνεύματα χαίρονται, όταν κατορθώνουν με τα όνειρα να μας εκθέσουν και να μας ρεζιλέψουν. Πόσοι δεν επιχείρησαν ανασκαφές, για να βρουν θησαυρούς, που τους είδαν στον ύπνο τους, χωρίς κατόπιν να βρουν τίποτε και έτσι γελοιοποιήθηκαν;
  Κάποιος αφελής κάθε τόσο κατέσκαβε γύρω - γύρω τα θεμέλια του Κάστρου των Ιωαννίνων, για να βρη τους θησαυρούς του Αλή Πασά. Έτσι έβλεπε στον ύπνο του.
  Χαραστηριστικό όμως είναι και το πάθημα ενός σπουδαίου θεολόγου και Ιεροκήρυκος. Αυτός περιοδεύοντας έφθασε στον Πύργο της Πελλοπονήσου. Εκεί είδε στον ύπνο του ένα όνειρο ότι δηλαδή θα γίνει σεισμός. Τόσο ζωηρό ήταν, ώστε το πίστεψε και την άλλη μέρα το είπε στο κήρυγμά του. Και όντως έγινε σεισμός. Όταν όμως κατόπιν έφθασε στην Πάτρα, είδε πάλι στο όνειρο του, ότι θα γίνη και εκεί σεισμός. Όταν κήρυξε την επομένη στην πλατεία της πόλεως, είπε με πεποίθηση στο πλήθος, ότι θα γίνη σεισμός εκείνο το βράδυ στην Πάτρα. Αλλά τίποτε! Τον εξαπάτησε ο σατανάς. Διότι σεισμός δεν έγινε. Έγινε όμως καταγέλαστος ο θεολόγος, που είχε πιστέψει στο όνειρο!
  Λίγο έλειψε να ξεγελασθώ και εγώ το 1943 στον καιρό της επικατάρατης Γερμανικής κατοχής. Θα μου επιτρέψεις αναγνώστα, να διηγηθώ αυτό το όνειρο, διότι είναι διδακτικότατο.
  Είχα τότε συλληφθή και φυλακισθή από τους Γερμανούς. Βλέπω μέσα στη φυλακή στον ύπνο μου ένα πολύ ζωηρό όνειρο. Πως μπήκαν στη φυλακή οι Γερμανοί, για να μας εκτελέσουν, αλλά σιγά-σιγά κατόρθωσα να ξεφύγω και να γλυτώσω.
  Την άλλη μέρα, πράγματι, ήλθε ο Διοικητής της Γκεστάπο μαζί με Γερμανούς στρατιώτες, όπως ακριβώς τους είχα ειδή στο όνειρο. Είχε βγή η απόφαση από τους Γερμανούς να μας εκτελέσουν. Μας έβαλαν στη γραμμή και μπροστά μας ένα πολυβόλο. Εμείς κάναμε το Σταυρό μας και περιμέναμε να μας ρίξουν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μας εξετέλεσαν. Εν τω μεταξύ όμως, μεσολάβησαν άλλα γεγονότα. Κι έπειτα από σαράντα ημέρες, με μύριους κινδύνους και αγώνες και κυρίως με τη Βοήθεια του Θεού, τους ξέφυγα και γλύτωσα. Αυτό το γεγονός το ανάφερα κατόπιν στον πνευματικό μου, ο οποίος μου είπε: "Πρόσεξε, να μη σου κάνη τίποτε ο σατανάς με τα όνειρα ...".
  Τον άκουσα και από τότε δεν έδινα καμιά σημασία στα όσα όνειρα έβλεπα. Το 1947 όμως, ενώ κοιμόμουνα τη νύχτα σε μια επαρχία, είδα στο όνειρό μου ένα γνωστό μου θεολόγο να χειροτονήται Ιερέας. Ήταν τόσο ζωηρό το όνειρο, ώστε ξύπνησα. Αλλά ξανακοιμήθηκα, είδα πάλι το ίδιο όνειρο. Το πρωί κλονίσθηκα, μήπως ήταν αληθινό. Αλλά δεν ήθελα να σκεφθώ, ενθυμούμενος όσα μου είπε ο πνευματικός μου. Όταν όμως σε λίγο βγήκα από το σπίτι, συνάντησα ένα γείτονα, ο οποίος μου λέγει χαρούμενος: "Απόψε είδα στον ύπνο μου, ότι χειροτονείτο Ιερεύς ο γνωστός μας θεολόγος ...".
  Τότε είπα μέσα μου, ότι όντως θα είχε χειροτονηθή! Σκέφθηκα ότι, εφ' όσον το είδα εγώ και ο γείτονας συγχρόνως, ίσως θα έπρεπε να ήταν γεγονός. Ευτυχώς όμως που συνεκρατήθηκα και δεν του έστειλα συγχαρητήριο τηλεγράφημα, οπότε θα είχα ρεζιλευθή! Και το σπουδαίο είναι ότι μολονότι από τότε έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια, ο θεολόγος εκείνος δεν έχει ακόμη χειροτονηθή, ενώ εγώ χειροτονήθηκα!
 8. Επιδιώκει να μας καταστρέψη σωματικά
  Ο διάβολος πάντοτε προσπαθεί από τη σκοπιά του να κάμη κακό στον άνθρωπο, και αν είναι δυνατόν, να τον καταστρέψη. Προς αυτό τον σκοπό χρησιμοποιεί και τα όνειρα.
  Όπως γράφει ο πολυγραφότατος και εναρετότατος αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιαννακόπουλος, το 1950 κάποιος στην Καλαμάτα είδε στον ύπνο του, ότι θα γίνη σεισμός. Η πόλις αναστατώθηκε και πολλοί κάτοικοι διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο. Το πίστευσαν αυτό και οι χωρικοί. Μόλις το άκουσαν αυτό οι κοπέλες, κατέβασαν τις προίκες τους στα υπόγεια, για να γλυτώσουν από τον σεισμό, κι εκείνες έμειναν όλη τη νύκτα στο ύπαιθρο. Γελάσθηκαν όμως, διότι αντί να γίνη σεισμός, έγινε καταποντισμός!
  Καταρρακτώδης βροχή έπεσε και όλες οι προίκες, που ήταν στα υπόγεια, καταστράφηκαν από τη πλημμύρα... Να τι παθαίνουν όσοι δίνουν σημασία στα όνειρα!
  Αναφέρουμε και το τρομερό πάθημα του Γέροντος ασκητού Ήρωνος. Ο διάβολος τον ξεγέλασε με τα όνειρα και τον έριξε από το μεγάλο ύψος της αρετής, εις το βάθος του θανάτου. Έζησε ο Ήρων πενήντα χρόνια στην έρημο, ως ασκητής και έκανε μεγάλη σκληραγωγία και πολλή εγκράτεια. Αγωνιζόταν μόνος του στην έρημο. Είχε περάσει όλους τους άλλους στην άσκηση και τους αγώνες. Δεν πρόσεξε όμως από τις εισηγήσεις του διαβόλου και δεν έλεγε ό,τι έβλεπε στον ύπνο του και στους άλλους αδελφούς.
  Ο σατανάς με τα όνειρα, στα οποία του έδινε εντολές ως Χριστός, προσπαθούσε να τον απομακρύνη από τους άλλους για να προχωρήση, δήθεν, αυτός πολύ στη νηστεία και στην αγιότητα. Ούτε και στην Εορτή του Αγίου Πάσχα δεν πήγαινε στην Εκκλησία. Και τούτο για να μη φάγη στην τράπεζα με τους Πατέρες όσπρια ή κάτι άλλο που παρέθεταν και χαλάση έτσι τη μεγάλη νηστεία, που είχε αποφασίσει με το μυαλό του (μάλλον με εισήγηση του διαβόλου) να τηρήση.
  Έτσι σιγά-σιγά τον ξεγελούσε ο σατανάς επί πολύν καιρό. Και ένα βράδυ, τα μεσάνυχτα, του παρουσιάσθηκε ένας σατανάς, σαν Άγγελος. Ο δυστυχής Ήρων τον προσκύνησε σαν Άγγελο. Διατάχθηκε, λοιπόν, από αυτόν να πέση εκείνη την ώρα στο πηγάδι, για να δη και ο ίδιος, ότι δεν θα πάθη τίποτε, επειδή είχε μεγάλη αρετή και αγιότητα και κατά Θεόν αγώνες.
  Πράγματι! Έχοντας πλέον απόλυτη εμπιστοσύνη επειδή τα προηγούμενα όνειρα του έβγαιναν αληθινά, πήδησε στο πηγάδι. Έτυχε να τον αντιληφθούν αμέσως οι άλλοι τριγύρω Μοναχοί, οι οποίοι με πολύ κόπο τον έβγαλαν από το πηγάδι. Δυστυχώς όμως έζησε δύο ημέρες και την τρίτη πέθανε ο ασκητής! Έτσι με το να πιστεύη στα όνειρα έχασε και τούτη τη ζωή.
  Άλλος πάλιν ξεγελιόταν από τον διάβολο με όνειρα και αποκαλύψεις, που όντως επαλήθευαν. Πολλές φορές παρουσιαζόταν στο δωμάτιό του ο σατανάς με τη μορφή Αγγέλου και του απεκάλυπτε πολλά πράγματα. Τακτικά έβλεπε στο δωμάτιό του φως. Με αυτόν τον τρόπο εξαπατήθηκε και πίστευσε σε απατηλά φαινόμενα. Κάποτε ο δυστυχής έλαβε διαταγή από το σατανά, τον οποίον νόμιζε Άγγελο, να σφάξη τον υποτακτικό του, προσφέροντας θυσία στον Θεό σαν τον Αβραάμ, για να έχη και αυτός την τιμή και τον μισθό του Αβραάμ! Τόσο ήταν τυφλωμένος, ώστε ετοίμασε το σχοινί να τον δέση και ακόνιζε την μάχαιρα για να τον σφάξη. Όταν όμως ο νέος είδε αυτές τις ασυνήθιστες ετοιμασίες και την προσπάθεια να τον δέση, υποψιάσθηκε και τρέχοντας γλύτωσε!
 9. Επιδιώκει να μας πάρη την ψυχή
  Με τα όνειρα ο σατανάς επιδιώκει να μας κερδίση τη ψυχή, ρίχνοντάς μας σιγά-σιγά στην αμφιβολία και στην αμαρτία.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε το πάθημα μιας κοπέλας, όπως μας το διηγήθηκε η ίδια: Ήταν άρρωστη για έξη χρόνια. Υπέφερε, αλλά οι γιατροί δεν της εύρισκαν τίποτα. Βλέπει όμως στον ύπνο της την Παναγία, που της είπε,- Θα πας αύριο στην τάδε συνοικία, τάδε δρόμο, τάδε αριθμό. Εκεί θα βρης μια σιδερένια εξώπορτα. Θα κτυπήσης και θα βγή κάποια γυναίκα, που έχει έλθει από την Πάτρα. Θα την ρωτήσης και αυτή θα σε οδηγήση πού να πας να γιατρευτής!
  Επήγε. Βρήκε πράγματι την οδό, τον αριθμό, την σιδερένια πόρτα και τη γυναίκα από την Πάτρα, όπως ακριβώς είχε δει στον ύπνο της. Αυτή της συνέστησε έναν που μπορούσε να την κάνη καλά. Πράγματι, πήγε και τον συνάντησε. Φαινόταν σοβαρός, ευσεβής και είχε στο σπίτι του πολλές εικόνες Αγίων.
  Ήταν όμως μάγος μεταμφιεσμένος. Της είπε κατ' αρχή να κάνη μερικά πράγματα και να ξαναπάη. Η κοπέλα πήγε επανειλημμένος, είδε δε και κάποια καλλιτέρευση. Αυτό την έκανε να του δώση την εμπιστοσύνη της. Τότε εκείνος της πρότεινε, ότι έπρεπε να πράξη με αυτόν την ανήθικη αμαρτία, για να γίνη τελείως καλά. Και της επιτέθηκε μάλιστα ... Ευτυχώς η κοπέλα είχε φόβο Θεού! Ανέστη, έφυγε, και έτσι σώθηκε.
  Πόσες όμως άλλες τις παρασύρει με τα όνειρα ο σατανάς! Τις ρίχνει στην αμαρτία και δεν το λέγουν σε κανένα! Δεν το μαθαίνει κανείς, παρά μονάχα ο Θεός. Και θα έλθη η Ημέρα της Κρίσεως, οπότε θα δώσουν λόγο και θα κολασθούν. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός του σατανά.
  Στον Ευεργετινό, αναφέρεται, ότι ένας Μοναχός έδινε προσοχή στα όνειρα. Είδε λοιπόν στον ύπνο του ένα όνειρο, από το σατανά προφανώς, ότι θα ζήση πολλά χρόνια. Γι' αυτό άρχισε να μαζεύη χρήματα για να έχη να ζήση με αυτά τα πολλά χρόνια της ζωής του. Αμέλησε τον πνευματικό αγώνα και επεδόθηκε στις εργασίες με την σκέψη, ότι έχει πολύ καιρό μπροστά του για να κοιτάξη την ψυχή του. Ξαφνικά όμως, ο δυστυχής απέθανε και άφησε τα χρήματα του να τα ξοδέψουν άλλοι. Αυτός ο ταλαίπωρος έφυγε με τη φιλαργυρία του. Και ασφαλώς έχασε την ψυχή του.
  Γι' αυτό εμείς ουδέποτε να δίνουμε σημασία στα όνειρα, οπότε θα είμαστε ασφαλείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: